Czy ocena umiejętności na LinkedIn ma znaczenie?

Na dzisiejszym rynku pracy pracodawcy coraz częściej szukają sposobów, by szybko ocenić umiejętności i zdolności potencjalnych pracowników. Jednym ze sposobów, w jaki pracodawcy to robią, jest korzystanie z ocen online, takich jak te oferowane przez LinkedIn. W tym artykule omówimy, dlaczego skorzystanie z oceny umiejętności na LinkedIn ma znaczenie i jak może pomóc Ci wyróżnić się spośród innych osób poszukujących pracy na dzisiejszym rynku.

Author

  • David Stressemann

    Meet David, the maestro of social media enchantment at Galaxy Marketing. With a keen eye for trends and a flair for strategic storytelling, David turns pixels into engagement gold. In the digital cosmos, he's the navigator steering brands to stellar success. 🚀✨ #GalaxyMarketingExpert

do linkedin skill assessments matter

Czym jest ocena umiejętności na LinkedIn?

Ocena umiejętności na LinkedIn to test online, który mierzy Twoją wiedzę i zrozumienie różnych tematów związanych z Twoją dziedziną lub branżą. Ocena składa się z pytań wielokrotnego wyboru, które mają za zadanie ocenić Twój poziom biegłości w określonych dziedzinach, takich jak pisanie, programowanie, projektowanie, marketing itp. W zależności od rodzaju oceny, do której przystępujesz, możesz zostać poproszony o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z konkretnymi programami komputerowymi lub innymi narzędziami wykorzystywanymi w Twoim zawodzie.

READ  Najlepszy czas na publikację w mediach społecznościowych w 2024 roku

Korzyści z przeprowadzenia oceny umiejętności na LinkedIn:

Ocena umiejętności przez LinkedIn może przynieść wiele korzyści osobom poszukującym pracy, które chcą się wyróżnić na tle konkurencji, ubiegając się o stanowiska w wybranej przez siebie dziedzinie lub branży. Dzięki ocenie potencjalni pracodawcy mogą poznać Twój zasób wiedzy i umiejętności, zanim jeszcze poznają Cię osobiście lub przejrzą Twoje CV i list motywacyjny. Ponadto udział w ocenie może pokazać, że poświęciłeś czas i wysiłek, by być na bieżąco z aktualnymi trendami w swojej branży i że jesteś gotów włożyć dodatkowy wysiłek, by odnieść sukces w każdej roli, o którą się ubiegasz.

Jak przeprowadzić ocenę umiejętności na Linkedin?

Proces oceny umiejętności na Linkedin jest stosunkowo prosty i łatwy do przeprowadzenia z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do internetu. Aby rozpocząć, zaloguj się na swoje konto Linkedin i przejdź do sekcji „Skills & Endorsements” w zakładce „Profile” na pasku menu głównego w lewym górnym rogu strony Twojego profilu (wersja desktopowa). Tam kliknij na „Take Skills Assessments”, co otworzy listę dostępnych ocen dostosowanych do różnych branż lub zawodów, w zależności od tego, co wpisałeś jako swój obecny zawód lub zainteresowania w rubryce „Experience” na stronie swojego profilu (wersja desktopowa). Po wybraniu odpowiedniej oceny w zależności od rodzaju stanowiska, o które się ubiegasz, po prostu odpowiedz na wszystkie pytania szczerze i dokładnie, zgodnie z tym, co najlepiej opisuje Twój poziom biegłości w każdym z testowanych obszarów, w czasie przewidzianym dla każdego testu (zazwyczaj 15 minut).

READ  Jak korzystać z sekcji LinkedIn Featured Section na swoim profilu

Czy pracodawcy patrzą na Twoje oceny umiejętności na Linkedin?

Tak! Wielu pracodawców wykorzystuje te testy jako część procesu zatrudniania, ponieważ pozwalają one sprawdzić, jak dobrze kandydaci rozumieją pojęcia związane z ich dziedziną bez konieczności przychodzenia do biura na rozmowę kwalifikacyjną, co oszczędza czas i pieniądze obu stronom procesu zatrudniania. Dodatkowo, jeśli pracodawca potrzebuje czegoś konkretnego od kandydatów, np. doświadczenia w kodowaniu lub umiejętności projektowania, może łatwo odfiltrować tych, którzy nie wypadli wystarczająco dobrze w testach, kiedy przegląda CV/aplikacje w późniejszym czasie, ponieważ wyniki pojawiają się bezpośrednio obok nazwisk kandydatów po zakończeniu każdego testu, więc pracodawcy nie muszą już nawet przeglądać CV, jeśli nie chcą!

Wskazówki, jak poprawić swój wynik w ocenie umiejętności na Linkedin:

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek rodzaju oceny umiejętności ważne jest, żebyś miał podstawowe pojęcie o tym, jakie typy pytań będą zadawane, żebyś mógł się odpowiednio przygotować, jeśli zajdzie taka potrzeba; większość testów zawiera pytania praktyczne, na które należy odpowiedzieć przed rozpoczęciem właściwego testu, więc skorzystaj z nich! Dodatkowo, upewnij się, że wszystkie udzielone odpowiedzi są dokładne; nawet jeśli nie jesteś pewien pewnych odpowiedzi, lepiej nie zgadywać, niż podawać błędne informacje, ponieważ mogłoby to doprowadzić pracodawców do myślenia, że kandydat nie jest wystarczająco obeznany z pewnymi tematami, podczas gdy w rzeczywistości po prostu popełnił błędy z powodu braku przygotowania/praktyki przed przystąpieniem do testów! Na koniec postaraj się nie spieszyć z odpowiedziami na pytania; poświęć czas na dokładne przemyślenie każdej z nich przed udzieleniem ostatecznej odpowiedzi, ponieważ pośpiech może doprowadzić do uzyskania niedokładnych wyników, co w rezultacie może zmniejszyć szanse na zatrudnienie w przyszłości!

Wnioski:

Taking a skill assessment through Linkedin can be beneficial for job seekers who want stand out from competition when applying positions within their chosen field industry; these tests allow potential employers get idea candidate’s knowledge base skillset before even meeting them person reviewing resumes/cover letters plus completion these assessments demonstrate applicant has taken time effort stay up-to-date with trends within profession willing put forth extra necessary succeed role applied ! If looking improve score on any type online exam consider following tips outlined above ensure best possible results! At Galaxy Marketing we believe strongly in helping our clients find success with social media marketing services tailored specifically towards achieving desired goals whether it’s increasing brand awareness growing customer base expanding reach new markets etc Contact us today learn more about how we leverage power digital platforms like Linkedin help businesses reach next level success !

READ  Dowiedz się, jak pokazać promocję na LinkedIn

Author