Top 8 Micro-Influencer Agencies you must follow in 2022
8 najlepszych agencji mikro-influencerów, które musisz śledzić w 2022 roku 7

Klienci są najlepiej znani przez marki. Z drugiej strony, renomowana agencja będzie miała doskonałe zrozumienie biznesu i mikroinfluencerów. Jeśli chodzi o micro-influencer marketing, jest to umiejętność, którą możesz wykorzystać, pracując z agencją. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, tak jak w przypadku każdego innego zakupu, dobrze jest przyjrzeć się kilku różnym dostawcom, z których każdy ma inną perspektywę i cenę.

Mikro-influencerzy mogą zapewnić wyższy zwrot z inwestycji, materiały, które są bardziej autentyczne, większą ilość informacji i większe zaangażowanie fanów niż influencerzy z większymi followersami dzięki pomocy kilku agencji marketingowych, takich jak Galaxy Marketing. Z tego powodu marki decydują się na dużą liczbę mikroinfluencerów zamiast kilku osobowości, makroinfluencerów czy megainfluencerów, by zwiększyć produkcję. Dlatego poniżej znajduje się dogłębny przegląd 8 najlepszych agencji micro-influencer na świecie, który pomoże ci wybrać idealnego partnera agencyjnego.

1. ApexDrop

ApexDrop
8 najlepszych agencji mikro-influencerów, które musisz śledzić w 2022 roku 8

ApexDrop to wysoce skalowalne rozwiązanie, które pozwala użytkownikom w Stanach Zjednoczonych łatwo realizować inicjatywy i tworzyć autentyczne treści. Jednak w przeciwieństwie do konkurencji, ApexDrop nagradza mikroinfluencerów zachętami produktowymi, a nie gotówką. Dzięki temu tylko influencerzy, którzy są pasjonatami Twojej organizacji, będą tworzyć autentyczne i angażujące treści sponsorowane. Takie podejście sprzyja budowaniu zaufania. ApexDrop, będąc jedną z pierwszych agencji mikro-influencerów, ma ustandaryzowane systemy i procedury, dzięki którym skalowanie jest proste i opłacalne.

READ  Wskazówki, których należy przestrzegać, aby zyskać współpracę z influencerami

2. Bicie serca

Heartbeat łączy marki ze świadomymi mediów społecznościowych rodzicami, ekologami, entuzjastami zwierząt i internautami, którzy pasują do demografii docelowej Twojej marki. Mając na swojej liście ponad 250 000 mikroinfluencerów, agencja może pomóc Ci uruchomić zrównoważony marketing w stylu influencer na TikTok lub Instagramie. Heartbeat nie tylko zapewnia zautomatyzowaną bramkę integralności, która pozwala wyłonić największe talenty do każdej kampanii, ale także doradza influencerom, czym powinni się dzielić.

3. Obvious.ly

Obvious.ly
8 najlepszych agencji mikro-influencerów, które musisz śledzić w 2022 roku 9

Z 500 000+ influencerów u wielu głównych partnerów i obecnością na 6 kontynentach, jest to wiodąca agencja full-service influencer marketingu. Obvious.ly zajmuje się każdym aspektem influencer marketingu, od planowania i zaangażowania po wysyłkę i ocenę produktów. Amazon, Ulta, Lyft, Google, Coca-Cola i Hasbro korzystają z ich oprogramowania i usług, by wspomóc swoje kampanie influencer marketingowe.

4. Social Native

Social Native jest również jedną z agencji mikroinfluencerów założonych przez ekspertów Salesforce, Google, Scopely i Applied Semantics. Integruje ona marketerów z nano-, mikro- i makro-influencerami, aby tworzyć opłacalne i znaczące treści. Czynnikiem wyróżniającym platformę jest jej mechanizm produkcji treści. Nominuje on najsilniejszych influencerów i kwalifikuje ich do tworzenia treści sponsorowanych zgodnie z wymaganiami klienta, gdy tylko ujawnisz cele marketingowe lub estetyczne. Następnie system promuje najlepsze artykuły i przechowuje treści influencerów do późniejszego wykorzystania.

5. Agencja InBeat

InBeat Agency
8 najlepszych agencji mikro-influencerów, które musisz śledzić w 2022 roku 10

Kiedy chodzi o współpracę z influencerami z TikTok, YouTube, Snapchat i Instagrama, chcesz uzyskać jak największą wartość swojej inwestycji. Ułatwiając wyszukiwanie influencerów, kontakt, zaangażowanie, wynagrodzenie, umowy i planowanie, InBeat może pomóc twojej wewnętrznej grupie zaoszczędzić uwagę, koszty i energię. Ta agencja mikroinfluencerów zarządza skomplikowanymi, precyzyjnie ukierunkowanymi programami i zapewnia artystyczną kontrolę nad influencerami społecznymi, jednocześnie dbając o to, by efekty marketingowe były lepsze.

READ  DLACZEGO INFLUENCER MARKETING JEST WAŻNY?

6. Kolektywnie, Inc.

Collectively, Inc.
8 najlepszych agencji mikro-influencerów, które musisz śledzić w 2022 roku 11

Collectively Inc has been linking brands with micro-influencers to develop authentic promotional material over the last decade or so. It can be counted on to deliver a full-funnel effect through micro-influencer marketing owing to the latest infrastructure, personnel, and concepts. This full-service agency has a network of over 3 million global followers. It also aids in the identification of the best content provider in terms of specialization and ethnicity.

7. Top Worldwide

TOP is a multi-agency network featuring a micro-influencer advertising department. It provides experienced tactical and innovative suggestions to help your micro-influencer marketing campaign achieve higher participation rates. As a result, the agency ensures precisely focused and engaging content as well as an expressive storyline to give a higher return on investment for every campaign.

8. Cohley

Cohley's media platform gives you the ability to up-coming photographers and videographers. It may also assist you in leveraging the reputation and accessibility of top micro-influencers to express your brand's narrative through compelling branded photographs, videos, or text evaluations. To cut down on content costs much more, Cohley allows marketers to keep the license to use and repurpose influencer data throughout the marketing platforms.

Conclusion

Finally, since their material is concentrated on a certain specialty, interest, or field of expertise, micro-influencer agencies are particularly helpful to brand marketing. Organizations may more accurately target their marketing owing to their relevant content. In return for money, item offers, or experiences, micro-influencer marketing involves converting these fully motivated influencers into brand ambassadors.

Collectively Inc już od kilkunastu lat łączy marki z mikroinfluencerami, by tworzyć autentyczne materiały promocyjne. Można na nią liczyć, że dzięki najnowszej infrastrukturze, personelowi i koncepcjom zapewni efekt pełnego kanału komunikacji poprzez micro-influencer marketing. Ta agencja full-service posiada sieć ponad 3 milionów globalnych followersów. Pomaga również w znalezieniu najlepszego dostawcy treści pod względem specjalizacji i przynależności etnicznej.

7. najlepsi na świecie

d innowacyjne propozycje, które pomogą twojej kampanii marketingowej z udziałem mikro-influencerów osiągnąć wyższy wskaźnik uczestnictwa. W rezultacie agencja zapewnia precyzyjnie ukierunkowane i angażujące treści, a także wyrazistą fabułę, aby zapewnić wyższy zwrot z inwestycji w każdą kampanię.

8. Cohley

Platforma medialna Cohleya daje Ci możliwość dotarcia do początkujących fotografów i filmowców. Może też pomóc Ci wykorzystać reputację i dostępność najlepszych mikroinfluencerów, aby wyrazić narrację Twojej marki poprzez atrakcyjne zdjęcia, filmy lub oceny tekstowe. Aby jeszcze bardziej obniżyć koszty treści, Cohley pozwala marketerom zachować licencję na używanie i ponowne wykorzystanie danych o influencerach na wszystkich platformach marketingowych.

Podsumowanie

Wreszcie, ponieważ ich materiały koncentrują się na określonej specjalizacji, zainteresowaniu lub dziedzinie wiedzy, agencje mikroinfluencerów są szczególnie pomocne w marketingu marki. Organizacje mogą dokładniej ukierunkować swój marketing dzięki ich odpowiednim treściom. W zamian za pieniądze, oferty przedmiotów lub doświadczenia, micro-influencer marketing polega na przekształceniu tych w pełni zmotywowanych influencerów w ambasadorów marki.