Het video live streaming platform twitch behoeft geen introductie. Mensen zenden verschillende video’s uit, zoals spelletjes, concerten, het echte leven, enz. met behulp van dit platform. Een bekende bediening in twitch is het toevoegen van commando’s. Hoe voeg je commando’s toe op twitch? 

Author

  • Emon Anam

    Introducing Emon, the social media maestro at Galaxy Marketing. With a touch of magic and strategic prowess, Emon transforms brands into digital supernovas. In the vast galaxy of social media, Emon is your guide to interstellar success. 🌌🚀 #GalaxyMarketingPro

Twitch Commands: 

Zoals we al eerder zeiden, is twitch de thuisbasis van miljoenen gebruikers, of het nu presentatoren of kijkers zijn. Telkens als je iets streamt op twitch, willen je volgers graag interactie en het een of ander ophelderen via chats. Het is niet mogelijk om iedereen te antwoorden die dit doet. Als je tijdens het streamen blijft antwoorden, zou je uitzending helemaal alleen over het chatgedeelte gaan. 

Hoe commando's toevoegen op Twitch

Dit is de reden waarom twitch mods en commando’s introduceerde. Twitch commando’s zijn een reeks instructies die door omroepers en moderators gebruikt worden. Deze worden gebruikt om automatisch op een bepaalde taak te reageren en die uit te voeren. Enkele voorbeelden van deze commando’s zijn het blokkeren van sommige gebruikers, het inschakelen van de volgmodus, het overvallen van een kanaal, enz. Hoe voeg je commando’s toe op twitch? 

Commando’s toevoegen op Twitch: 

Commando’s zijn van cruciaal belang, zeker als je gemeenschap voortdurend groeit. Zoals we al eerder zeiden, is het onmogelijk om op honderden en duizenden gebruikers tegelijk te reageren. Het gebruik van deze sneltoetsen om verschillende acties te automatiseren redt de dag. 

Sommige commando’s zijn gemeenschappelijk voor iedereen op het platform, ongeacht of je moderator, gebruiker of streamer bent. Er zijn ook bepaalde commando’s die specifiek zijn voor streamers en moderators. Hier is hoe je commando’s op twitch kunt toevoegen om snel op de chats te reageren. 

1. Een platform kiezen: 

Voordat je met het proces begint, houd er rekening mee dat je een ander platform nodig hebt om nieuwe opdrachten op twitch toe te voegen. Er zijn verschillende websites voor dit doel, en er een kiezen is helemaal jouw keuze. Zodra je de bron hebt gekozen, ga je verder met het volgende proces. 

2. De commando’s toevoegen: 

Het hieronder besproken proces is een algemene aanpak om nieuwe commando’s toe te voegen. Het kan variëren op basis van het door jou gekozen platform. 

3. Open de website en ga naar de sectie ‘Chat-commando’s’. 

Hier verschijnt een bedieningspaneel of een dialoogvenster, afhankelijk van het platform dat je kiest. Je kunt alle commando’s via een van beide beheren. 

4. Selecteer de optie ‘Custom Commands’ uit het getoonde menu en ga naar de sectie ‘Add Commands’. 

Op het scherm kun je alle kenmerken van een nieuw commando toevoegen en het beheren. Je kunt een nieuw commando van de grond af aan maken of een sjabloon kiezen dat door het platform wordt aangeboden, als dat er is. 

  • Voeg een naam toe aan je commando en specificeer de actie die het moet uitvoeren. 
  • Voer de geavanceerde instellingen in door de optie ‘Geavanceerde instellingen’ te kiezen. 

Geavanceerde instellingen omvatten – instellen wanneer het commando actief is (tijdens het streamen, wanneer het offline is, of in beide gevallen), hoe het commando verzonden moet worden (zoals een standaard bericht, fluisteren, of een antwoord), de kosten van het commando (indien aanwezig), trefwoorden en alternatieve manieren om het commando te activeren, en het aantal keren dat het commando geactiveerd kan worden. 

  • Als je alle hierboven genoemde selecties voltooid hebt, wordt de optie ‘Active Command’ gemarkeerd. Klik erop om het gemaakte commando in te schakelen. 

Sommige platforms vereisen dat je bepaalde permissies inschakelt om het proces te voltooien. Dit zijn meestal moderator of editor permissies. Zodra je ze ingesteld hebt, is je commando toegevoegd en klaar voor gebruik. 

Hoe commando's toevoegen op Twitch

Naast het maken en toevoegen van de commando’s kun je ook diverse andere acties uitvoeren. Je kunt de vorige commando’s bewerken, het automatisch plaatsen van sommige berichten inschakelen, en nog veel meer. Bovendien kun je ook een chat-commando met meerdere namen maken. 

Hier komt de ‘Aliassen’ optie om de hoek kijken. We vermeldden al dat je alternatieve manieren en trefwoorden kunt toevoegen om je commando aan te roepen. Stel dat je een ‘Netwerk’ commando hebt gemaakt. Je kunt er in de sectie aliassen en trefwoorden ofwel Facebook, Twitter, of Instagram aan toevoegen en waar nodig de passende trefwoorden oproepen. 

Author

READ  Wat is een Influencer in Sociale Media?