Why is Influencer Marketing Effective
Waarom is Influencer Marketing Effectief? 5

Inleiding

Het is belangrijk om het ware beeld van influencer marketing te begrijpen. Marketeers vragen zich hardnekkig af, waarom is influencer marketing effectief? Het is een marktstrategie die de producten en diensten van een merk promoot met behulp van content creators, influencers, en bloggers. Ze gaan de dialoog aan met het publiek en delen de boodschap van het merk. Veel grote merken hebben hun aandacht verlegd naar deze marketing. Het helpt hen hun authenticiteit te vergroten. Merken gebruiken echte mensen in real time. Ze laten minder nepheid zien met positievere resultaten.

Het is de toekomst van digitale marketing en inhoudscreatie. De vraag "waarom is influencer marketing effectief" duikt altijd op bij het ontwerpen van marketingplannen.  Veel marketeers verkiezen het boven andere marketingstrategieën. Een paar jaar terug werd een enquête gehouden waaruit bleek dat meer dan 60% van de marketeers digitale media koos voor hun activiteiten. Ze geloofden dat digitale media de toekomst zijn en dat via influencers enorme winsten kunnen worden gemaakt.

Influencer marketing wordt gedaan in een paar stappen die als volgt zijn:

 1. Bedrijven maken contact met beïnvloeders.
 2. Zij maken verbluffende inhoud over het merk.
 3. Het publiek maakt kennis met het merk (zijn producten of diensten).
 4. Hun volgers worden de nieuwe klanten van het merk.

Waarom is Influencer Marketing Effectief?

Why is Influencer Marketing Effective
Waarom is Influencer Marketing Effectief? 6

Brand awareness is achieved successfully through influencers. They are trendsetters today, what they do a lot of people do it too. For example, their followers would ask them to test some product. If they give a good review, many will buy that product

READ  Hoe word je een succesvolle muziekbeïnvloeder

They create content about the brand which they expect is what the target audience wants to see. This is further used in their marketing campaigns through emails etc.

Instagram is the most known social media site in the world for digital marketing. It is very effective to attract people to make them buy the brand’s product. Fakeness and frauds have increased so much that customers do not trust, what they see. Customers want recommendations from (real) people whom they find authentic. Here influencers come into play.

Galaxy Marketing” provides the service to get organic and genuine followers for the influencers; to help them increase their reach, and make them an ideal candidate for collaborations with brands.

Also, it brings new customers to a brand and offers more opportunities for them to grow. Along with brand awareness among the existing customers, it also results in brand loyalty and customer retention. Through influencers, brands are able to create new and fresh content every time in ways that would interest their customer. They make it easy for the brands to approach customers. Brands win over their customers through their originality and authenticity.

Influencer Marketing in a Bigger View

Brandbekendheid wordt met succes bereikt door beïnvloeders. Zij zijn tegenwoordig trendsetters, wat zij doen doen veel mensen ook. Hun volgelingen zouden hen bijvoorbeeld vragen een of ander product te testen. Als ze een goede beoordeling geven, zullen velen dat product kopen

Ze maken inhoud over het merk waarvan ze verwachten dat het is wat de doelgroep wil zien. Dit wordt verder gebruikt in hun marketingcampagnes via e-mails enz.

READ  Hoe maak je contact met Social Media Influencers!

Instagram is de bekendste sociale media site in de wereld voor digitale marketing. Het is heel effectief om mensen te lokken zodat ze het product van het merk kopen. Vervalsing en fraude zijn zo toegenomen dat klanten niet meer vertrouwen, wat ze zien. Klanten willen aanbevelingen van (echte) mensen die ze authentiek vinden. Hier komen beïnvloeders in het spel.

"Galaxy Marketing" verleent de dienst om organische en echte volgers te krijgen voor de beïnvloeders; om hen te helpen hun bereik te vergroten, en hen een ideale kandidaat te maken voor samenwerkingen met merken.

Ook brengt het nieuwe klanten naar een merk en biedt het meer mogelijkheden om te groeien. Samen met merkbekendheid bij de bestaande klanten, resulteert het ook in merkentrouw en klantenbinding. Via beïnvloeders kunnen merken telkens nieuwe en frisse inhoud maken op manieren die hun klant zou interesseren. Ze maken het voor de merken gemakkelijk om klanten te benaderen. Merken winnen hun klanten voor zich door hun originaliteit en authenticiteit.

Influencer Marketing in een groter perspectief

Influencer Marketing in a Bigger View
Waarom is Influencer Marketing Effectief? 7

Er heerst verwarring dat Influencer marketing alleen wordt gedaan op Instagram posts of YouTube video's. Maar het omvat veel meer dan alleen dit. Daarom is het effectiever:

 1. Reviews van producten op sociale media
 2. Unboxing video's
 3. Toon producten op hun eigen manier (niet per se direct genoemd)
 4. Gebruik influencers om video's, blogs en sociale media advertenties voor een merk te maken
 5. Steun de sociale activiteiten van merken, nemen er actief aan deel, en nodigen hun volgers uit om mee te doen
 6. Giveaways op hun sociale media pagina's
 7. Ze werken samen met merken om betaalde samenwerkingsposts te doen
 8. Bedrijven delen een coupon/kortingscode met hun gepartnerde influencer; dit lokt hun volgers uit om te winkelen alleen maar om van die korting te profiteren.
READ  Wat Influencer Marketing Hub oplevert voor de moderne wereld van vandaag

Dergelijke aspecten van dit soort marketing maken het zo veel persoonlijker. Het laat zien "waarom is influencer marketing effectief". Veel organisaties richten zich er nu op om klantgericht te worden en het helpt hen dat te bereiken.

De impact van influencer marketing op merken is enorm. Niet alleen in termen van winstgevendheid, maar ook in termen van het opbouwen van relaties met de klanten, het ontwikkelen van vertrouwen, binding, het vergroten van loyaliteit, en klantenbinding.

Conclusie

Het is in de loop der jaren gegroeid en blijft groeien. Mond-tot-mondreclame en het sociale bewijs dat ermee gepaard gaat, dat kan geen enkele andere marketingstrategie leveren. Dat is de reden waarom merken, kleinschalig of grootschalig, al hun marketeers kiezen voor digitale marketing, influencer marketing in het bijzonder. Klanten denken dat de beïnvloeders hun gelijken en vrienden zijn. En men zou die van hen vertrouwen. Ze vinden hen aardig en vertrouwen hen. Ze communiceren liever met hen dan met het merk zelf, de reden voor het succes ervan.