Secrets to Become a Successful Influencer Leadership
Geheimen om een Succesvolle Influencer te worden Leiderschap 4

Iemand die anderen kracht kan geven wordt een leider genoemd. Is het niet eenvoudig en duidelijk? Zeker niet. Invloedrijk Leiderschap is ongewoon omdat velen er niet in slagen te dienen en te presteren op een manier die nodig is om hun invloed te vergroten. Dit is iets waarvan sommige personen niet willen dat je het begrijpt. Het is een lang bewaard geheim onder de individuen van de hogere klasse, en het is wat keizers creëert en koninkrijken radicaal verandert. Het verklaart dat zelfs de meest nederige wortels tot de grootste prestaties kunnen leiden.

Dit is vitale informatie voor je om te leren, en het is de sleutel tot vruchtbare marketing van je boek of het starten van een succesvolle bedrijfstak. Het kan zelfs gaan om het scheppen van die krachtige verbinding die alles transformeert. Het is nu je kans om het initiatief te nemen. Als je bereid bent je invloed te vergroten, volg dan deze zeven stappen om te veranderen hoe je omgaat met je collega’s, directe chef, oversten, of wie dan ook.

1. Ononderbroken luisteren

 Het gaat erom hoe je je gedraagt als het om luisteren gaat. Je moet er helemaal bij zijn als je luistert. Let op wat de ander uitdrukt in plaats van op wat je zelf denkt te zeggen. Probeer de oorspronkelijke zin, of een brok ervan, die de ander uitspreekt te herhalen om hem/haar het gevoel te geven dat hij/zij erkend en aandachtig is. Zo’n herhaling helpt om een beïnvloeder relatie te ontwikkelen.

Probeer te zeggen: “Ik herinner me dat je vertelde dat…”, of iets dergelijks, om er zeker van te zijn dat je het concept begrepen hebt en geïnteresseerd bent om meer te leren. Je weet dan meteen of er onduidelijkheden zijn, en je kunt om opheldering vragen. Eerlijk naar je geluisterd worden, komt zo weinig voor dat het je impact bij de persoon naar wie je luistert waarschijnlijk vergroot.

2. Houd je aan je woord.

Keep your word
Geheimen om een Succesvolle Influencer te worden Leiderschap 5

Je bent verbonden met je volledige identiteit en coherent als je beslissingen gebaseerd zijn op een basiswaarde van integriteit. Integer handelen houdt in dat je jezelf naar je werk, je gezin en de kassa-rij brengt. Je begrijpt dat je handelingen invloed hebben op iedereen om je heen.

Verder ben je dezelfde persoonlijkheid, die in elke situatie te onderscheiden is. Integriteit houdt ook in dat je consequent bent in je waarden, gedragingen en handelingen, ongeacht het onderwerp.

3. Doe precies wat je beweert dat je zult presteren.

Als je wilt dat anderen op je kunnen vertrouwen, kom dan je beloften na. Als je zegt dat je morgen om 17.00 uur zult antwoorden, zorg dan dat het voor die tijd in hun e-mail staat. Laat anderen weten dat je ermee bezig bent en wanneer je klaar zult zijn om te antwoorden als iets je verhindert. Je wordt een vertrouwde persoonlijkheid als anderen je consequent zien.

4. Maak je expertise bruikbaar.

Invloedrijk worden vereist dat je op de hoogte blijft van de recente vorderingen in je vakgebied. Als het tijd is om een beslissing te nemen, ben je bereid te zwaaien als dat nodig is. Je bent je inderdaad bewust van evolutie en verwelkomt die.

5. Houd jezelf in goede conditie.

Vaak in harmonie met jezelf als je aandachtig wilt zijn en een voorbeeld wilt zijn voor iedereen om na te volgen. Intellectueel, psychologisch en religieus welzijn zijn hier allemaal aspecten van. Richt je op regelmatig bewegen en eet een gezond dieet. Overweeg om je emoties te leren beheersen, zoals te begrijpen wanneer je moet communiceren en wie de mensen zijn tot wie je je richt. Omdat aan je basisbehoeften tegemoet gekomen wordt, ben je veel meer geneigd de belangen van anderen te zien.

6. Geef anderen een kans om op te praten.

Give others a chance to speak up
Geheimen om een Succesvolle Influencer te worden Leiderschap 6

Hoewel je altijd je gedachten zou willen uiten, haal even adem en sta iemand toe je te identificeren of een oplossing voor te stellen. Probeer ervoor te zorgen dat mensen om je heen ontvangen en gerespecteerd worden en sta hen toe te spreken wat ze willen. Door anderen dit voorrecht toe te staan, geef je ze meer zeggenschap en help je ze zich deel van het project te voelen. Zulke kwaliteiten zullen je helpen om een invloedrijke leider te worden.

7. Doe mee aan groepsactiviteiten.

Als je anderen laat begaan met waar je naartoe gaat, zul je veel moeite doen om je op een effectieve en zinvolle manier met hen te verbinden. Op elk niveau herinner je je de identiteiten en neigingen van de personen met wie je omgaat, en je zoekt uit hoe je een positief verschil in hen kunt maken. Je werkt samen om uitdagingen te overwinnen en overwinningen te delen. Je bent duidelijk genoeg dat iedereen om je heen gelooft alsof ze je ook kennen.

Conclusie

Om te besluiten, door invloedrijke leiderschapskwaliteiten in jezelf te hebben, zul je niet alleen miljoenen medestanders winnen door te leiden door voorbeeld en inzet, maar het kan ook op langere termijn een rimpelend effect hebben op het team, door invloed uit te oefenen op strategische beslissing, oriëntatie, en houding, en door toewijding en toewijding te verwerven.