PRIVACYBELEID

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van je persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen je persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het Internet (b.v. communicatie per e-mail) hiaten in de beveiliging kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Cookies

De internetpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen je computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en door je browser worden bewaard.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde "session cookies". Ze worden automatisch gewist aan het einde van je bezoek. Andere cookies blijven op je eindapparaat opgeslagen totdat je ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat je browser te herkennen bij een volgend bezoek.

Je kunt je browser instellen om je te informeren over het plaatsen van cookies en om cookies alleen in individuele gevallen toe te staan, om het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uit te sluiten, en om het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser te activeren. Als je cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Contactformulier
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het vragenformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de vraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder jouw toestemming.

Gegevens nieuwsbrief

Als je de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van je nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat je de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat je ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

Je kunt je toestemming voor het opslaan van je gegevens, je e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de "afmelding" link in de nieuwsbrief.

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en die een analyse van je gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vind je in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

browserplugin

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van je browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat je dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Je kunt ook voorkomen dat gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op je gebruik van de website (inclusief je IP-adres) worden doorgegeven aan Google en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verzet tegen het verzamelen van gegevens

Je kunt het verzamelen van je gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld: Google Analytics uitschakelen

Verwerking van contractgegevens

Wij hebben met Google een contract gesloten voor de in opdracht gegeven gegevensverwerking en voeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig uit.

IP-anonimisering

Wij gebruiken op deze website de functie "Activeren IP-anonimisering". Hierdoor wordt je IP-adres echter ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server v

Wij gebruiken Ezoic op onze website: //g.ezoic.net/privacy/www.galaxymarketing.global